ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 • Αρχική

   

   

   

  Αλλαγές στους ιδρυματικούς λογαριασμούς (URegister) φοιτητών ΤΕ, λόγω ενοποίησης καταλόγων

   

   

  Γενική Ανακοίνωση και Επιπρόσθετα Μαθήματα για την λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

  Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για την λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

   

   

   

   

  Καλωσήρθατε στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

  του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

   

  Το τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ιδρύθηκε για να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ζήτησης για εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Επικοινωνίας και των Ψηφιακών Μέσων με δύο σημαντικά πλεονεκτήματα:  α)την ποιότητα της εκπαίδευσης, β)την παροχή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αποτελεί πιστοποίηση της εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του τμήματος.

  Οι λόγοι που συνηγόρησαν στην ίδρυση του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ήταν οι εξής:

  1. η έλλειψη Τμήματος  Επικοινωνίας σε προπτυχιακό επίπεδο στην Τεχνολογική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΤΕΙ), κάτι που υπάρχει στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες      του κόσμου.
  2. η χρήση των νέων  τεχνολογιών και του internet έχει επιδράσει καταλυτικά στον τρόπο      παρουσίασης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο τα στελέχη      επικοινωνίας καλούνταν να αξιοποιήσουν τα νέα τεχνολογικά μέσα για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του νέου επικοινωνιακού περιβάλλοντος.
  3. Οι νέες τεχνολογίες έχουν πολλαπλασιάσει τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας μέσω των εξελίξεων του      διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων, της δημιουργίας και διαχείρισης      ψηφιακού περιεχομένου καθώς και μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στους      διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης σε αυτά με νέες συσκευές (smartphones, tablets, smartTVs, διαδραστικές επιφάνειες κ.α.). Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας προσφέρει στον επαγγελματία του χώρου της επικοινωνίας πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες  για δημιουργικότερες και αποτελεσματικότερες επικοινωνιακές στρατηγικές,      εκστρατείες και ενέργειες στο σύγχρονο και απαιτητικό επαγγελματικό στίβο.    
  4. λόγω της μεγάλης βαρύτητας που δίνουν ακόμα και σήμερα οι επιχειρήσεις και οργανισμοί στην καλλιέργεια καλής φήμης, στον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων και των οργανισμών, στην παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, αποτελούσαν και συνεχίζουν να      αποτελούν τις εγγυήσεις για την απορρόφηση στελεχών επικοινψωνίας που   έχουν το απαραίτητα γνωστικό υπόβαθρο.
  5. λόγω της αύξησης της προσφοράς και της ζήτησης στις υπηρεσίες που αφορούν τα ΜΜΕ η προώθηση του γνωστικού αντικειμένου των Ψηφιακών Μέσων στην Επικοινωνία ήταν      επιβεβλημένη αφού το αντικείμενο των Ψηφιακών Μέσων στην Επικοινωνία έχει άμεση σχέση με την επικοινωνία και τα ΜΜΕ

   

  Επίσημη Ιστοσελίδα του Τμήματος

Ιστοσελίδα Τμήματος  http://cdm.uowm.gr

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας http://www.teiwm.gr

Ηλεκτρονική Γραμματεία  https://students.uowm.gr/

Ηλεκτρονική Τάξη http://kastoria.teiwm.gr/edetclass

Email Καθηγητών:https://cdm.uowm.gr/2018/03/mails_2018-2019/

ΕΥΔΟΞΟΣ http://eudoxus.gr

Ακαδημαϊκές ταυτότητες 

http://academicid.minedu.gov.gr

 

Τηλ : 2467440020 & 2467440022

 

Email: sec-cdm@uowm.gr

 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Καστοριά
Περιοχή Φούρκα, 521 00 Καστοριά