ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

 

   Η ιστοσελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί για την υποστήριξη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος  Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων .

 

praktiki

 

Οδηγίες για Πρακτική Άσκηση

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Κεντρική Δράση