Παράταση δηλώσεων μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ.Έτους 2021-22

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ.Έτους 2021-22

 

Δίνεται παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων  από 20 έως 24 Οκτωβρίου. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά

https://students.uowm.gr

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Μάθημα το οποίο δεν δηλώνεται από τον/την φοιτητή/τρια, δεν βαθμολογείται στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαιτείται η προσοχή σας στη διαδικασία ΥΠΟΒΟΛΗΣ της αίτησης. Αν δεν πατηθεί η  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  η δήλωση δεν είναι έγκυρη.

Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν χρειάζεται να κάνουν δήλωση μαθημάτων καθώς τα μαθήματά τους έχουν ήδη δηλωθεί από τη γραμματεία.

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος