Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Επανάληψη επί του ορθού

Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Επανάληψη επί του ορθού
 
Η  προσθήκη αφορά στα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) καθώς στις ασκήσεις πράξεις του ίδιου μαθήματος.
 
 Τα συγκεκριμένα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.