Αιτήσεις ανάθεσης και ανανέωσης πτυχιακών εργασιών

Αιτήσεις ανάθεσης και ανανέωσης πτυχιακών εργασιών

Οι φοιτητές που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση ανάθεσης ή ανανέωσης πτυχιακής  εργασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα πρέπει, αφού λάβουν έγκριση από τον επιβλέποντα καθηγητή τους, να στείλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω ταχυμεταφοράς, στη Γραμματεία του Τμήματος από 01/11/2021 έως  20/11/2021 τα ανάλογα έντυπα που θα βρουν στην ιστοσελίδα του τμήματος (στα έντυπα – αιτήσεις).

Τα θέματα πτυχιακών εργασιών μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο λινκ:https://docs.google.com/document/d/1SUrNLTgX8gAJ8j2Arbjw1GnCjnDnpXqE/edit

Τροποποίηση προϋποθέσεων για την εκπόνηση  Πτυχιακής Εργασίας του Τ.Ε  προγράμματος Σπουδών.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 15/2020 αντικαθίστανται οι προϋποθέσεις  ανάθεσης  πτυχιακής εργασίας των φοιτητών του Τεχνολογικού Προγράμματος Σπουδών με τις παρακάτω:

- για την ανάθεση πτυχιακής εργασίας του προγράμματος ΤΕ ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα Σεμινάριο Τελειοφοίτων.

Τον οδηγό πτυχιακής μπορείτε να τον βρείτε εδώ

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος.