Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου

α) το τροποποιημένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

β) το υγειονομικό πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

γ) τις οδηγίες προς τους φοιτητές σχετικά με τις διεξαγωγή εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

δ) τις υπ’ αριθμ. 2293/Ζ1/10-01-2022 και 4714/Ζ1/14-01-2022 εγκυκλίους του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/78354f5c28af8c43743d8b6efcc4167ef62a.html τα βρείτε τα παραπάνω συνημμένα αρχεία.