ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

Νέα

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

  Οι φοιτητές/τριες όλων των ετών του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους) στη διεύθυνση  https://students.uowm.gr από 28/2/2022  έως 3/3/2022.

  Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

  Μάθημα το οποίο δεν δηλώνεται από τον/την φοιτητή/τρια,  δεν βαθμολογείται στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Απαιτείται η προσοχή σας στη διαδικασία ΥΠΟΒΟΛΗΣ της αίτησης. Αν δεν πατηθεί η  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  η δήλωση δεν είναι έγκυρη.                                                                              

                                                                                                  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ιστοσελίδα Τμήματος  http://cdm.uowm.gr

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας http://www.teiwm.gr

Ηλεκτρονική Γραμματεία  https://students.uowm.gr/

Ηλεκτρονική Τάξη http://kastoria.teiwm.gr/edetclass

Email Καθηγητών:https://cdm.uowm.gr/2018/03/mails_2018-2019/

ΕΥΔΟΞΟΣ http://eudoxus.gr

Ακαδημαϊκές ταυτότητες 

http://academicid.minedu.gov.gr

 

Τηλ : 2467440020 & 2467440022

 

Email: sec-cdm@uowm.gr

 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Καστοριά
Περιοχή Φούρκα, Ταχ θυρίδα 30, 521 00 Καστοριά