ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡ. ΕΞ.2021-2022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

εαρινού εξαμήνου ακαδ.  έτους 2021-22

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα πρέπει, αφού λάβουν έγκριση παρουσίασης από τον επιβλέποντα καθηγητή τους, να στείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 21/03/2022 έως 04/04/2022 :

  1. αίτηση παρουσίασης πτυχιακής εργασίας
  2. υπεύθυνη δήλωση περί μη λογοκλοπής

Την αναφορά λογοκλοπής (report - turnitin) την εκδίδει και την αποστέλλει ο επιβλέπων καθηγητής.

Tα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό μήνυμα), με αποστολή φακέλου ή δια ζώσης.

Δεν χρειάζεται να αποσταλούν τα τρία αντίγραφα της πτυχιακής εργασίας, αλλά η εργασία πρέπει να αποσταλεί εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας  με ηλεκτρονικό τρόπο στη Γραμματεία (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) και στον επιβλέποντα καθηγητή.

Τα έντυπα της αίτησης παρουσίασης καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης περί μη λογοκλοπής από το φοιτητή υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος cdm.uowm.gr (στα έντυπα – αιτήσεις).

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος