Οδηγίες πρακτικής άσκησης μέσω Ο.Α.Ε.Δ. για φοιτητές του πρώην Τ.Ε.Ι

Υποχρεώσεις Ολοκλήρωσης Πρακτικής άσκησης

 

Νέες Οδηγίες Πρακτικής Καστοριάς