Ερευνητικές Εκροές

Έτος Βιβλίο ή μονογραφία Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο Επιστημονικό περιοδικό με κριτές Επιστημονικό περιοδικό χωρίς κριτές Πρακτικό συνεδρίου με κριτές Πρακτικό συνεδρίου χωρίς κριτές Άλλη
2011 8 2 1   8    1
2012 9 3 4   8    2
2013 12 1 1   14    
2014  16  2 4   11    
2015  5  1 6   20 2 1
Σύνολο 50 9 16   61 2 4