ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   

   ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

   ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

   

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   

  Αιτήσεις για την λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αντί της λήψης πτυχίου ΤΕΙ δεκτές μέχρι 15 Οκτωβρίου 2023

  Καλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κατά τα ακαδ. Έτη  2017-2018 και εξής, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα για την λήψη πτυχίου υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική άσκηση και την Πτυχιακή εργασία και δεν έχουν υπερβεί το 12o εξάμηνο φοίτησης, να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του ν. 4610/2019. Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου Γ8/Σ156/23-02-2022 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων η 15η Οκτωβρίου 2023.

  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, θα παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Tα επιπλέον μαθήματα βρίσκονται διαθέσιμα παρακάτω στα σχετικά αρχεία. Η αίτηση, η οποία είναι διαθέσιμη στα παρακάτω σχετικά αρχεία, υποβάλλεται υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος και είναι δυνατόν να ανακληθεί  με νέα αίτηση που υποβάλλεται το αργότερο 6 μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής.

  Σημείωση : Η παρούσα ανακοίνωση αφορά και τους φοιτητές με προγενέστερο έτος εισαγωγής του ακαδ. έτους 2017-2018, οι οποίοι αιτήθηκαν και έλαβαν αναστολή φοίτησης, μόνο εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 12o εξάμηνο φοίτησης, αφαιρουμένων των εξαμήνων που τελούσαν σε αναστολή.

   

  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

        Λάππας Γεώργιος

  ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΛΗΨΗ-ΠΤΥΧΙΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤ.-ΕΚΠ.-ΕΨΜ

  Μαθήματα ΕΨΜ για λήψη Πανεπιστημιακού Τίτλου

Ιστοσελίδα Τμήματος  http://cdm.uowm.gr

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας http://www.teiwm.gr

Ηλεκτρονική Γραμματεία  https://students.uowm.gr/

Ηλεκτρονική Τάξη http://kastoria.teiwm.gr/edetclass

Email Καθηγητών:https://cdm.uowm.gr/2018/03/mails_2018-2019/

ΕΥΔΟΞΟΣ http://eudoxus.gr

Ακαδημαϊκές ταυτότητες 

http://academicid.minedu.gov.gr

 

Τηλ : 2467440020 & 2467440022

 

Email: sec-cdm@uowm.gr

 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Καστοριά
Περιοχή Φούρκα, 521 00 Καστοριά