ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 • Παράταση δηλώσεων μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ.Έτους 2021-22

  Παράταση δηλώσεων μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ.Έτους 2021-22

   

  Δίνεται παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων  από 20 έως 24 Οκτωβρίου. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά

  https://students.uowm.gr

  Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

  Μάθημα το οποίο δεν δηλώνεται από τον/την φοιτητή/τρια, δεν βαθμολογείται στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Απαιτείται η προσοχή σας στη διαδικασία ΥΠΟΒΟΛΗΣ της αίτησης. Αν δεν πατηθεί η  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  η δήλωση δεν είναι έγκυρη.

  Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν χρειάζεται να κάνουν δήλωση μαθημάτων καθώς τα μαθήματά τους έχουν ήδη δηλωθεί από τη γραμματεία.

   

   

   

   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ιστοσελίδα Τμήματος  http://cdm.uowm.gr

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας http://www.teiwm.gr

Ηλεκτρονική Γραμματεία  https://students.uowm.gr/

Ηλεκτρονική Τάξη http://kastoria.teiwm.gr/edetclass

Email Καθηγητών:https://cdm.uowm.gr/2018/03/mails_2018-2019/

ΕΥΔΟΞΟΣ http://eudoxus.gr

Ακαδημαϊκές ταυτότητες 

http://academicid.minedu.gov.gr

 

Τηλ : 2467440020 & 2467440022

 

Email: sec-cdm@uowm.gr

 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Καστοριά
Περιοχή Φούρκα, Ταχ θυρίδα 30, 521 00 Καστοριά