ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 • Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Ιστορίας του Βιβλίου, ΕΚΠΑ

  Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Ιστορίας του Βιβλίου, ΕΚΠΑ
   
  1. Υπεύθυνος κοινωνικών δικτύων: Υπεύθυνος διαχείρισης των κοινωνικών δικτύων της ψηφιακής πλατφόρμας ΒΙΒΛΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Οι αρμοδιότητές του εκτείνονται από την προετοιμασία των αναρτήσεων/posts σε facebook και instagram, την επικοινωνία με τους χρήστες, μέχρι και την δημιουργία, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση του
  προωθητικού υλικού με σκοπό την αύξηση του κοινού.

  2. Υπεύθυνος χορηγιών: Υπεύθυνος για τη σύνταξη επιστολών προς φορείς σχετικούς με τη δράση της ΒΙΒΛΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ με σκοπό την ανεύρεση πόρων, για την προσέλκυση νέων χορηγών και για την ανάπτυξη συγκεκριμένων, θεματικών σχεδίων χορηγίας.3. Υπεύθυνος δημιουργίας περιεχομένου: Υπεύθυνος για την επικοινωνία με φορείς και
  την καταλογογράφηση των λογοτεχνικών εκδηλώσεων που καταχωρούνται στην
  ψηφιακή πλατφόρμα ΒΙΒΛΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. Υπεύθυνος για την επιμέλεια, τον έλεγχο και
  την τροποποίηση των καταχωρίσεων.
   
  Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Ιστοσελίδα Τμήματος  http://cdm.uowm.gr

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας http://www.teiwm.gr

Ηλεκτρονική Γραμματεία  https://students.uowm.gr/

Ηλεκτρονική Τάξη http://kastoria.teiwm.gr/edetclass

Email Καθηγητών:https://cdm.uowm.gr/2018/03/mails_2018-2019/

ΕΥΔΟΞΟΣ http://eudoxus.gr

Ακαδημαϊκές ταυτότητες 

http://academicid.minedu.gov.gr

 

Τηλ : 2467440020 & 2467440022

 

Email: sec-cdm@uowm.gr

 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Καστοριά
Περιοχή Φούρκα, Ταχ θυρίδα 30, 521 00 Καστοριά