ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 • Ερευνητικές Εκροές

  Έτος Βιβλίο ή μονογραφία Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο Επιστημονικό περιοδικό με κριτές Επιστημονικό περιοδικό χωρίς κριτές Πρακτικό συνεδρίου με κριτές Πρακτικό συνεδρίου χωρίς κριτές Άλλη
  2011 8 2 1   8    1
  2012 9 3 4   8    2
  2013 12 1 1   14    
  2014  16  2 4   11    
  2015  5  1 6   20 2 1
  Σύνολο 50 9 16   61 2 4

Ιστοσελίδα Τμήματος  http://cdm.uowm.gr

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας http://www.teiwm.gr

Ηλεκτρονική Γραμματεία  https://students.uowm.gr/

Ηλεκτρονική Τάξη http://kastoria.teiwm.gr/edetclass

Email Καθηγητών:https://cdm.uowm.gr/2018/03/mails_2018-2019/

ΕΥΔΟΞΟΣ http://eudoxus.gr

Ακαδημαϊκές ταυτότητες 

http://academicid.minedu.gov.gr

 

Τηλ : 2467440020 & 2467440022

 

Email: sec-cdm@uowm.gr

 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Καστοριά
Περιοχή Φούρκα, Ταχ θυρίδα 30, 521 00 Καστοριά