ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

Νέα

 • Ανακοίνωση για την λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

  Ανακοίνωση για την λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

  Καλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και
  Επικοινωνίας Τ.Ε. του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κατά τα ακαδ. έτη
  2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα
  απαιτούμενα για την λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του
  πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν ολοκληρώσει
  την Πρακτική άσκηση και την Πτυχιακή εργασία και δεν έχουν υπερβεί το
  12o εξάμηνο φοίτησης, να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ για τη λήψη πτυχίου
  πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5
  του άρθρου 21 του ν. 4610/2019, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019, διαφορετικά
  μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο
  τελευταίο μάθημα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2019 (θα ανακοινωθεί η
  σχετική ημερομηνία μετά την ανάρτηση του τελευταίου μαθήματος).
  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ,
  θα παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του
  Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής
  Μακεδονίας για να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Tα επιπλέον
  μαθήματα βρίσκονται διαθέσιμα παρακάτω στα σχετικά αρχεία.
  Η αίτηση θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία
  του Τμήματος και είναι διαθέσιμη παρακάτω στα σχετικά αρχεία.

  Σημείωση : Η παρούσα ανακοίνωση αφορά και τους φοιτητές με προγενέστερο
  έτος εισαγωγής του ακαδ. έτους 2013-2014, οι οποίοι αιτήθηκαν και έλαβαν
  αναστολή φοίτησης, μόνο εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 12o εξάμηνο
  φοίτησης, αφαιρουμένων των εξαμήνων που τελούσαν σε αναστολή.

  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Γεώργιος Λάππας

  Σχετικά Αρχεία:
  ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΛΗΨΗ-ΠΤΥΧΙΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤ.-ΕΚΠ. ΕΨΜ

  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιστοσελίδα Τμήματος  http://dmc.teiwm.gr

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας http://www.teiwm.gr

Ηλεκτρονική Γραμματεία  https://students.uowm.gr/

Ηλεκτρονική Τάξη http://kastoria.teiwm.gr/edetclass

ΕΥΔΟΞΟΣ http://eudoxus.gr

Ακαδημαϊκές ταυτότητες 

http://academicid.minedu.gov.gr

 

Τηλ. 24670  87061

Φαξ 24670 87063

E-mail : prc@kastoria.teiwm.gr

 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Καστοριά
Περιοχή Φούρκα, Ταχ θυρίδα 30, 521 00 Καστοριά