ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 • ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

  Αιτήσεις ανάθεσης και ανανέωσης πτυχιακών εργασιών

  Οι φοιτητές που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση ανάθεσης ή ανανέωσης πτυχιακής  εργασίας κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα πρέπει, αφού λάβουν έγκριση από τον/την επιβλέποντα καθηγητή/τρια τους, να στείλουν μέσω ηλεκτρονικής αίτησης (Google Form) στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως  12/4/2024 :

  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Τροποποίηση προϋποθέσεων για την εκπόνηση  Πτυχιακής Εργασίας του Τ.Ε  προγράμματος Σπουδών.

  Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 15/2020 αντικαθίστανται οι προϋποθέσεις  ανάθεσης  πτυχιακής εργασίας των φοιτητών του Τεχνολογικού Προγράμματος Σπουδών με τις παρακάτω:

  - για την ανάθεση πτυχιακής εργασίας του προγράμματος ΤΕ ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα Σεμινάριο Τελειοφοίτων.

  Τον οδηγό πτυχιακής μπορείτε να τον βρείτε εδώ:

  ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

  Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών:

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   

   

  uowm

   

   

   

  Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

  Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   

  Καλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κατά τα ακαδ. έτη, 2018-2019 και εξής, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα για την λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική άσκηση και την Πτυχιακή εργασία και δεν έχουν υπερβεί το 12Ο εξάμηνο φοίτησης, να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του ν. 4610/2019. Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου Γ8/Σ156/23-02-2022 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων η 4η Μαρτίου 2024.  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, θα παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

   Η αίτηση (επισυνάπτεται) θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

  Σημείωση : Η παρούσα ανακοίνωση αφορά και τους φοιτητές με προγενέστερο έτος εισαγωγής του ακαδ. έτους 2018-2019, οι οποίοι αιτήθηκαν και έλαβαν αναστολή φοίτησης, μόνο εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 12Ο εξάμηνο φοίτησης, αφαιρουμένων των εξαμήνων που τελούσαν σε αναστολή.

   

   

  ΑΙΤΗΣΗ

                                                                                                                    

                                                                                                                       Ο Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                                                                    Καθηγητής  Γεώργιος  Λάππας

  ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

  Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας (σε διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 13 εβδομάδων από την ανάθεση της, δηλαδή σε διάστημα ίσο με την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου) και επιθυμούν να την παρουσιάσουν στο τρέχον εξάμηνο, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

  Œ Να έρθουν άμεσα σε επικοινωνία με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ρια και εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του/της, ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να παρουσιάσει, να οριστεί ημερομηνία εξέτασης (εξ αποστάσεως).

  Ακολούθως ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να:

   Να προωθήσει στον καθηγητή την τελική μορφή της εργασίας (σε μορφή .pdf ή .doc) με ενσωματωμένη την υπεύθυνη δήλωση περί μη λογοκλοπής (Υπεύθυνη Δήλωση για Λογοκλοπή).

  Ž Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης και εφόσον δεν εκκρεμούν διορθώσεις, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να αποστείλει σε ψηφιακή μορφή (CD) την πτυχιακή εργασία στην βιβλιοθήκη.

Ιστοσελίδα Τμήματος  http://cdm.uowm.gr

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας http://www.teiwm.gr

Ηλεκτρονική Γραμματεία  https://students.uowm.gr/

Ηλεκτρονική Τάξη http://kastoria.teiwm.gr/edetclass

Email Καθηγητών:https://cdm.uowm.gr/2018/03/mails_2018-2019/

ΕΥΔΟΞΟΣ http://eudoxus.gr

Ακαδημαϊκές ταυτότητες 

http://academicid.minedu.gov.gr

 

Τηλ : 2467440020 & 2467440022

 

Email: sec-cdm@uowm.gr

 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Καστοριά
Περιοχή Φούρκα, 521 00 Καστοριά